Utbildning, handledning,
behandling och föreläsningar.

Behöver ni verktyg och råd kring hur vi kan kommunicera bättre? Hur vi kan hantera stress? Hur vi kan arbeta mer målinriktat i relationer eller på arbetsplatsen? Nina Annas erbjuder utbildningar, handledning, behandlingar och föreläsningar som siktar just på att besvara dessa frågor. Läs mer nedan!

Nina Annas erbjuder

Psykoterapeutisk behandling, utbildning, handledning och föreläsningar utifrån KBT/BT/kontextuell beteendeterapi ACT-inriktning) och vänder mig till såväl privatpersoner, företag som offentlig verksamhet.

Legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteendeterapi

Jag, Nina Annas, är Legitimerad Psykoterapeut i KBT från Karolinska Institutet. Jag har även en examen som gymnasielärare, en magister i psykologi samt i medicinsk vetenskap och vidareutbildad i ACT och handledd utifrån kontextuell beteendeterapi och ACT.

Behandlingen syftar till att främja psykologisk flexibilitet kring tankar och känslor, samtidigt som personen närmar sig personligt värderade och hälsosamma mål i livet.

Nina Annas

Hör av dig!